RÚT NGẮN THỜI GIAN NHẬN BẰNG THẠC SĨ NHỜ HỌC TRƯỚC HỌC PHẦN

Sinh viên năm ba, năm tư Trường ĐH Thành Đô có thể đăng ký học trước học phần, rút ngắn thời gian học Thạc sĩ, hoàn thành chương trình Cử nhân – Thạc sĩ chỉ trong 5 năm Bằng việc học trước học phần thạc sĩ sinh viên có thể hoàn thành chương trình đào […]