THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA ĐỢT 2 NĂM 2023

Trường Đại học Thành Đô xếp hạng 19 các trường đại học tư thục hàng đầu Asean+2023 (AppliedHE). Trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục Quốc gia; đạt Ba sao về chất lượng đào tạo theo định hướng ứng dụng trong  bảng  xếp  hạng  các  trường  đại  học  Asean (UPM). Năm 2023, Nhà trường thông […]

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2023

Trường Đại học Thành Đô xếp hạng 19 các trường đại học tư thục hàng đầu Asean +2023 (AppliedHE). Trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục Quốc gia; đạt Ba sao về chất lượng đào tạo theo định hướng ứng dụng trong bảng xếp hạng các trường đại học Asean (UPM).  Nhà trường thông báo chương […]

LỊCH XÉT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỐI TƯỢNG THÍ SINH TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG TRỞ LÊN NĂM 2023

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Thành Đô thông báo lịch xét tuyển sinh Đại học liên thông chính quy, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa đối tượng thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc tương đương trở lên, cụ thể như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh  Thí sinh […]

ĐÀO TẠO TỪ XA – MÔ HÌNH HỌC TẬP HOÀN HẢO CHO NGƯỜI BẬN RỘN

Xu hướng thế kỷ 21 “lifelong learning” – học tập suốt đời, nhấn mạnh về hành trình tự học, về sự thay đổi trong phương pháp dạy và học, phát triển thói quen học tập tích cực. Với ưu thế trong mô hình đào tạo, thông qua ứng dụng công nghệ, chương trình đào tạo […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA NĂM 2023

Trường Đại học Thành Đô xếp hạng 19 các trường đại học tư thục hàng đầu Asean +2023 (AppliedHE). Trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục Quốc gia; đạt Ba sao về chất lượng đào tạo theo định hướng ứng dụng trong bảng xếp hạng các trường đại học Asean (UPM).  Năm 2023 Trường Đại học […]

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHO VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA

I/ THÔNG TIN CHUNG Tên trường: Trường Đại học Thành Đô Mã trường: TDD Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 32, Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội Website: thanhdo.edu.vn Fanpage: Đại học Thành Đô Email: daihocthanhdo@thanhdo.edu.vn Điện thoại: (0243) 3861601 hoặc 0934.078.668 II/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ Trường Đại […]

ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO TỪ XA – TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

I/ THÔNG TIN CHUNG Tên trường: Trường Đại học Thành Đô Mã trường: TDD Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 32, Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội Website: thanhdo.edu.vn Fanpage: Đại học Thành Đô Email: daihocthanhdo@thanhdo.edu.vn Điện thoại: (0243) 3861601 hoặc 0934.078.668 II/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ Trường Đại […]

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA

I/ THÔNG TIN CHUNG Tên trường: Trường Đại học Thành Đô Mã trường: TDD Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 32, Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội Website: thanhdo.edu.vn Fanpage: Đại học Thành Đô Email: daihocthanhdo@thanhdo.edu.vn Điện thoại: (0243) 3861601 hoặc 0934.078.668 II/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ Trường Đại […]

QUY CHẾ ĐÀO TẠO TỪ XA

THÔNG TIN CHUNG Tên trường: Trường Đại học Thành Đô Mã trường: TDD Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 32, Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội Website: thanhdo.edu.vn Fanpage: Đại học Thành Đô Email: daihocthanhdo@thanhdo.edu.vn Điện thoại: (0243) 3861601 hoặc 0934.078.668 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ Trường Đại học Thành Đô được […]