LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN DƯỢC THÁNG 12

Lớp cập nhật kiến thức chuyên môn Dược tại Trường Đại học Thành Đô được tổ chức hàng tháng, đảm bảo đủ điều kiện đào tạo và cấp phép “Giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược” theo yêu cầu chuẩn của Bộ Y Tế. Chứng […]

ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Trường Đại học Thành Đô được Tổng cục Du lịch cho phép tổ chức thi, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế theo giấy phép số 373/TCDL-LH. Sinh viên ngành Việt Nam học, Quản trị Khách sạn, Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Thành Đô được thi, cấp […]