Thôn tin tuyển sinh đại học Thành Đô

Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT vào Đại học Thành Đô

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

 NĂM HỌC 2017-2018

BẰNG KẾT QUẢ HỌC BẠ THPT

         1. Căn cứ kết quả học tập ghi trong học bạ của lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 hoặc kết quả học tập năm lớp 12 ở bậc THPT để xét tuyển.

Xét tuyển một trong hai hình thức sau

Ngưỡng điểm

1. Kết quả học tập THPT trong 5 học kỳ (lớp 10, 11, học kỳ I lớp 12) của tổ hợp ba môn xét tuyển tương ứng theo ngành

 - Hệ Đại học: Kết quả trung bình của các tổ hợp trên >= 6,0 đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển

 - Hệ Cao đẳng: Tốt nghiệp THPT đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển

2. Kết quả học tập năm lớp 12 của tổ hợp ba môn xét tuyển tương ứng theo ngành.

  1. Các ngành xét tuyển:

Stt

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Ngoại ngữ;

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

180

2

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử  truyền thông

D510302

150

3

Kế toán

D340301

150

4

Tài chính – Ngân hàng

D340201

100

5

Quản trị kinh doanh

D340101

150

6

Quản trị Khách sạn

D340107

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Ngoại ngữ;

Toán, Văn, Ngoại ngữ;

Văn, Sử, Địa

120

7

Quản trị Văn phòng

D340406

100

8

Hướng dẫn Du lịch (Việt Nam học)

D220113

150

9

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

D340103

80

10

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

D510205

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Ngoại ngữ

150

11

Công nghệ kỹ thuật Điện

D510301

100

12

Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và

 Tự động hóa

D510303

100

13

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Văn, Tiếng Anh

Địa, Văn, Tiếng Anh

150

14

Dược học (Cấp băng Dược sĩ)

D720401

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Hóa, Sinh

1000

15

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

D510406

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Ngoại ngữ;

Toán, Hóa, Sinh

Địa, Hóa, Sinh

80

16

Quản lý đất đai

D850103

Toán, Lý, Hóa;

  Toán, Lý, Ngoại ngữ;

Toán, Văn, Ngoại ngữ;

Toán, Hóa, Sinh.

100

17

Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ

D520503

60

18

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

D850101

80

Ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

1

Dược học

C720401

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Hóa, Sinh

100

2

Điều dưỡng (Cao đẳng)

C720501

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Hóa, Sinh

100

 

           Xét tuyển trực tuyến