Thôn tin tuyển sinh đại học Thành Đô

Tuyển sinh

Thứ bảy, Tháng 12 30, 2017 - 06:58
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
Thứ năm, Tháng 12 28, 2017 - 15:49
Thông báo tuyển sinh Kỹ sư Công nghệ thông tin, Kỹ sư Công nghệ Ô tô chất lượng cao
Thứ năm, Tháng 12 28, 2017 - 15:28
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG, DU LỊCH, NGÔN NGỮ ANH (TIẾNG ANH DU LỊCH)
Thứ năm, Tháng 12 28, 2017 - 15:23
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH VĂN BẰNG 2 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
Thứ năm, Tháng 12 28, 2017 - 15:09
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2, LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018, NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG