Thôn tin tuyển sinh đại học Thành Đô

Liên hệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

Địa chỉ: Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội;
Điện thoại: 043.386 1763 - 043.386 1791, Fax: 043.386 1693
Email: daihocthanhdo@thanhdo.edu.vn