Thôn tin tuyển sinh đại học Thành Đô

Liên hệ

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Địa chỉ  : Tầng 1 – Nhà A; Trường Đại học Thành Đô;

                Km 15, Quốc lộ 32,  Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline  : 0243.3861.601 / 0934.078668

Website : http://www.tuyensinh.thanhdo.edu.vn              

Fanpage: Đại học Thành Đô